Leie før Eie-modellen

Leie før Eie er en boligmodell utviklet av Boligbyggelaget TOBB, og som nå benyttes av flere boligbyggelag. Modellen gir medlemmer av et borettslag muligheten til å skaffe seg egen bolig uten tilstrekkelig egenkapital

Hva er Leie før Eie?

Kravet til egenkapital for å kjøpe bolig er i dag på 15%. Mange har god nok inntekt til å kjøpe en bolig, men har ikke egenkapital. 
Leie før Eie innebærer at man de første årene leier en bolig for deretter å ha en mulighet til å kjøpe boligen til den markedsprisen som blir satt ved leiestart. Du kan leie boligen i inntil 5 år. Prisøkningen på boligen (inntil 15 %) vil fungere som din egenkapital. 
Modellen skal være forutsigbar og fordelaktig for leietaker/kjøper og vi tilbyr konkurransedyktige leiepriser.

Kan jeg søke om Leie før Eie?

For å søke om Leie før Eie, må du mangle tilstrekkelig egenkapital den dagen du søker. Du må derimot ha en sunn privatøkonomi og kunne betjene faste, månedlige kostnader. I tillegg må du være medlem av boligbyggelaget TOBB, Halden Boligbyggelag (HABO), Gjøvik og omegn boligbyggelag (GOBB) eller Ringerike boligbyggelag (Ringbo).
Det er ingen aldersgrense for å søke.

Leie og deretter kjøpe boligen

Du kan leie boligen i inntil 5 år. Du kan selv velge å kjøpe ut boligen innenfor denne perioden når du har nok egenkapital.
Prisen du kan kjøpe leiligheten for settes når du begynner din leieperiode.
En prisøkning i leieperioden er med å skaffe deg som leietaker egenkapital. Dersom boligen stiger mer enn 15 % under leieperioden, går økningen utover egenkapitalbehovet tilbake til selger.

Dette vil i praksis si at vi gir bort verdistigningen når du kjøper boligen på inntil 15%.

Vi tilbyr:

• Fordelaktig “fastpris” med innslagspunkt år 0

• Verdiøkning tilfaller leietaker (inntil egenkapitalkravet p.t. 15%)

• Forutsigbarhet (leiepris, kjøpspris, finansieringsbehov)

• Ivaretakelse av leieobjektet for egen del – selvstendighet

• Ingen risiko (kan takke nei til kjøpsopsjon)

• Oppsparte midler gir økonomisk buffer

Spørsmål og svar:

TRØNDELAG:

Dersom du vil søke Leie før Eie for en bolig i Trøndelag, last ned skjemaet: 

TOBB_søknadsskjema

Skjemaet fylles ut og sendes på e-post til TOBB/Selmer Bolig

Les mer her

ØSTFOLD:

Dersom du vil søke Leie før Eie for en bolig i Østfold, last ned skjemaet: 

HABO_søknadsskjema

Skjemaet fylles ut og sendes på e-post til HABO

Les mer her

GJØVIK OG OMEGN:

Dersom du vil søke Leie før Eie for en bolig på Gjøvik og omegn, last ned skjemaet: 

GOBB_søknadsskjema

Skjemaet fylles ut og sendes på e-post til GOBB

Les mer her

RINGERIKSREGIONEN:

Dersom du vil søke Leie før Eie for en bolig i Ringeriksregionen, last ned skjemaet: 

Ringbo_søknadsskjema

Skjemaet fylles ut og sendes på e-post til Ringbo

Les mer her

Ta gjerne kontakt med oss for å få hjelp til å søke.

I søknaden må du informere om relevant informasjon slik at TOBB, HABO eller GOBB samt våre bankforbindelser kan vurdere om du oppfyller kravene til å søke om Leie før Eie.

Informasjonen du må oppgi er blant annet personnummer, informasjon om jobbstatus og inntekt, fri egenkapital, sivilstatus og antall barn.

Personer som søker sammen, må oppgi begges informasjon.

I søknadsprosessen må det innhentes en kredittsjekk som du må samtykke til. 

Leie før Eie tilbys kun de som oppfyller kravene og har en mulighet for å få finansiering.  Ved å inngå en avtale, sikres begge parters interesser.

Ansiennitet hos TOBB, HABO eller GOBB gjelder. De med best ansiennitet hos sitt boligbyggelag av de som søker vil få boligen.

Ja, disse boligene er akkurat som alle andre. Det er ingen forskjell på disse og andre boliger. Leie for Eie er kun en finansiell ordning.

Nei, det er ingen forpliktelser over vanlig leiekontrakt.

Leieavtalen reguleres etter husleielovens regler som tidsbestemt kontrakt på inntil 5 år med 3 måneder gjensidig oppsigelse.

Ja, det er 3 måneders depositum.

Nei, du velger selv om du vil kjøpe boligen etter endt leieperiode.

Skulle prisene synke i leieperioden, vil du ikke måtte kjøpe boligen. Det er kun en mulighet du har.

I motsetning til vanlige boligkjøpere- og eiere betyr dette at du ikke risikerer å tape egenkapitalen dersom boligmarkedet synker.

Du kontakter selv banken din for finansieringsbevis.

Når utleieperioden er over, bortfaller kjøpsretten. Dersom du ikke benytter deg av kjøpsretten eller ikke får benytte kjøpsretten, må du, når utleieperioden er over, flytte ut av boligen.